web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Quản lý biển

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Biển năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Biển năm 2021

14.08.2021
Đào tạo cử nhân trình độ đại học về quản lý biển, bao gồm vùng bờ biển, hải đảo và...
Xem tiếp →
Tìm hiểu về ngành Quản lý Biển - Khoa Khoa học Biển và Hải đảo

Tìm hiểu về ngành Quản lý Biển - Khoa Khoa học Biển và Hải đảo

16.03.2020
Tên ngành là gi? Ngành Quản lý biển là một ngành học với mục tiêu đào tạo nguồn nhân...
Xem tiếp →
Thực tập hướng nghiệp sinh viên ngành Quản lý Biển

Thực tập hướng nghiệp sinh viên ngành Quản lý Biển

16.03.2020
Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đang theo học chuyên ngành đóng vai trò hết sức quan...
Xem tiếp →
Việt nam đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quản lý biển – Quản trị Đại dương

Việt nam đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quản lý biển – Quản trị Đại dương

23.02.2020
          Theo chiến lược biển Việt Nam, chúng ta phải phấn...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

12.01.2020
Nhằm mục đích đào tạo ra nhiều cử nhân trình độ đại học về quản lý biển, bao gồm vùng...
Xem tiếp →
Quản lý Biển: Ngành truyền thống của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý Biển: Ngành truyền thống của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

12.01.2020
Là lĩnh vực tập trung khá đông các cơ quan, tổ chức ở các ngành khác nhau, lĩnh vực bảo vệ...
Xem tiếp →