web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo kỹ sư Quản lý đất đaicó...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Đất đai

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Đất đai

11.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo cử nhân Quản lý đất đai...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Đất đai

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Đất đai

20.01.2020
Quản lý đất đai luôn là ngành học hấp dẫn, có sức hút lớn với rất nhiều thí sinh trên...
Xem tiếp →
Quản lý Đất đai - Ngành học uy tín của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường được xã hội thừa nhận

Quản lý Đất đai - Ngành học uy tín của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường được xã hội thừa nhận

13.01.2020
Ở nước ta, đào tạo về quản lý đất đai ở bậc đại học đã được triển khai trên quy mô...
Xem tiếp →