web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được xây dựng...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Khung Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức cơ bản về kinh tế -...
Xem tiếp →
Giới thiệu về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Giới thiệu về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20.01.2020
Quy hoạch phát triển tổng thể ngành Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của...
Xem tiếp →