web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

17.08.2021
Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt,...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

20.01.2020
Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành rất “nóng” hiện nay. Công tác đào tạo cho xã hội...
Xem tiếp →
Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

20.01.2020
Ngành Quản trị Kinh Doanh được hiểu là việc thực hiện hành vi quản trị quá trình kinh doanh...
Xem tiếp →