web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Quy định và hướng dẫn khai báo thông tin đăng ký xét tuyển trực tuyến tại cổng tuyển sinh của Trường
Thông tin tuyển sinh

Quy định và hướng dẫn khai báo thông tin đăng ký xét tuyển trực tuyến tại cổng tuyển sinh của Trường

19.02.2024

Để đăng ký xét tuyển (sau đây gọi là ĐKXT) tại Trường đợt 1 (đợt chính thức) tất cả thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết về cách thức và thời gian đăng ký thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được công nhận trúng tuyển khi có kết quả trúng tuyển chính thức từ quy trình xét nguyện vọng toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với thí sinh thuộc diện quy định phải khai báo thông tin xét tuyển tại Trường (chi tiết xem theo quy định cụ thể của từng phương thức xét tuyển tại Đề án tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh) phải thực hiện thêm bước khai báo toàn bộ thông tin, minh chứng ĐKXT tại hệ thống tuyển sinh của Trường trùng khớp, chính xác với thông tin ĐKXT trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét tuyển tuyển (nếu thiếu một trong hai bước thí sinh sẽ không được xét tuyển nếu hệ thống không có đầy đủ thông tin hợp lệ của thí sinh để xét tuyển theo quy định). 

Chi tiết hướng dẫn xem:

 https://hunre.edu.vn/download/news/2024/02/20/095048_HDAN%20DKXT%20ONL.pdf

Bài viết khác