web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022

02.10.2022
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 20221. Nhà trường xét tuyển theo 04 phương...
Xem tiếp →
Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

28.07.2022
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Mã: DMT) hướng dẫn công tác tuyển sinh...
Xem tiếp →
Thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 ( dự kiến)

Thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 ( dự kiến)

09.06.2022
THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 (Dự kiến) I. Thông tin chung về...
Xem tiếp →