web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 23/07/2021

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 23/07/2021

23.07.2021
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN ĐỢT 2 (Tính đến ngày 23/07/2021)- DANH SÁCH VẪN ĐANG...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp/ bưu điện không hợp lệ, yêu cầu bổ sung.

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp/ bưu điện không hợp lệ, yêu cầu bổ sung.

21.07.2021
DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ BƯU ĐIỆN VÀ TRỰC TIẾP KHÔNG HỢP LỆ- Email bổ sung hồ sơ:...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 02/07/2021

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 02/07/2021

02.07.2021
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN ĐỢT 2 (Tính đến ngày 02/07/2021)- DANH SÁCH VẪN ĐANG...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 23/06/2021

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 23/06/2021

23.06.2021
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN ĐỢT 2 (Tính đến ngày 23/06/2021)- DANH SÁCH VẪN ĐANG...
Xem tiếp →
Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

09.06.2021
Hướng dẫn này thay thế cho hướng dẫn công tác tuyển sinh đã ban hành kèm theo Thông báo số...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 07/06/2021

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 07/06/2021

08.06.2021
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN (Tính đến ngày 07/06/2021)- Danh sách vẫn đang tiếp...
Xem tiếp →
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét kết quả học bạ THPT và xét đặc cách (Thông báo số 1)

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét kết quả học bạ THPT và xét đặc cách (Thông báo số 1)

01.06.2021
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (DMT) thông báo xét tuyển Đại học chính quy...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 14/05/2021

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 14/05/2021

14.05.2021
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN (Tính đến ngày 14/05/2021)- Danh sách vẫn đang tiếp...
Xem tiếp →