web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 14/4/2021

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 14/4/2021

15.04.2021
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện tính đến ngày 14/4/2021 thí sinh xem tại file đính...
Xem tiếp →
Điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021

Điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021

29.03.2021
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường HN điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021, nội dung...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến sai cổng

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến sai cổng

24.03.2021
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét...
Xem tiếp →
Thông báo số 1: Thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021 theo phương thức xét kết quả học bạ THPT và xét đặc cách

Thông báo số 1: Thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021 theo phương thức xét kết quả học bạ THPT và xét đặc cách

10.03.2021
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (DMT) thông báo xét tuyển Đại học chính quy...
Xem tiếp →
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021

13.02.2021
Năm 2021, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh theo 04 phương thức, bao...
Xem tiếp →